generalforsamling 2017 –

Referat fra generalforsamling Kragøre grundejerforening afholdt 170617 i Odden forsamlingshus

 

Tilstede var der 27 grundejere – i alt 42 personer samt 6 fuldmagter

 

Pkt. 1 valg af dirigent

 

Opfordret modtog Conni Strandsberg, Alsnæsvej 3, der konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt

 

Pkt 2 bestyrelsens forhandlingsprotokol – intet fremlagt.

 

Pkt. 3. Formandens beretning

 

Spørgsmål var omkring Hyldebo grøften – bestyrelsen opfordret til at søge samarbejde med Hyldebo.

Kystsikring blev diskuteret – fornæsvej 7 henviste til Carl bro redegørelse – vi diskuterede forskellige tiltag – bestyrelsen opfordret til at gøre noget ved kystsikringen

Vi må som grundejerforening ikke kystsikre uden tilladelse, men kan søge opfyldning af gammel kystsikring.

 

Pkt. 4, Regnskabet blev fremlagt

Spørgsmål omkring antal parceller – vi har 72 – 71 havde betalt kontingent sidste år – mangel var et insolvent dødsbo.

Opfordring til at bestyrelsen brugte mindre kørepenge – det vil blive drøftet i bestyrelsen.

Pkt. Murerarbejde var rettelig drænarbejde udført af en murer.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

 

Pkt. 5

Generalforsamlingen opfordrede til at indkomne forslag til vejforbedring blev forelagt – forskellige holdninger til vejens standart blev fremført – det blev besluttet at forslagene om kr. I alt 3500 til vejfond blev bevilliget således at parcellerne betaler snarest så udførslen kan ske i år.

Bestyrelsen vælger en løsning inden for rammerne – generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat

 

Der blev afholdt en afstemning hvor tilstedeværende samt fuldmagter blev inddraget og for stemte 22 og 11 var imod

 

Forslaget vedtaget.

 

Pkt 6 godkendelse af budget

 

Sammentællingen i det fremsendte var forkert og det rigtige er udgifter i alt kr. 30.900 / indtægt 56.600 / overskud 26.700

 

Generalforsamlingen opfordrede til at der blev etableret et anlægsfond, så det fremover kunne dække ekstraudgifter. Bestyrelsen ville overveje og det var frit for andre også at fremsætte et forslag næste generalforsamling.

Budget godkendt

 

Pkt. 7 godkendelse af ordensregler

Ingen ændringer.

 

Pkt. 8 Valg af bestyrelsen

 

På valg var Ingrid, der ikke ønskede genvalg – kassereren, Dorte som ikke ønskede genvalg men kunne fortsætte som bestyrelsesmedlem samt Mona for var villig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog at Alf overtog kasserer posten – Dorte og Mona fortsatte som bestyrelsesmedlemmer. I salen blev Per Kliver Birknæsvej 10 opfordret og han var villig

Alle enstemmingt vedtaget

 

Som suppleant blev foreslået Michael Pedersen, Egnæsvej 7 – valgt

 

Pkt. 9 – valg af revisorer

 

På valg var Kirsten men var ikke villig til at forsætte, hvorfor bestyrelsen indstillede at Kurt blev valgt for 1 år og i salen var Henrik Birknæsvej 12 villig til at stille op og blev valgt for 2 år.

 

Forslaget enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 10 eventuelt

 

Spørgsmål om Strandlystgårdvej var blevet forespurgt om at få klippet de store træer – det var ikke sket men bestyrelsen ville bestræbe sig i år.

 

Der bliver bestilt grus snarest og lagt de sædvanelige steder.

 

Næste generalforsamling er aftalt til den 23 juni 2018 i Odden forsamlingshus.

 

Dirigent Conni Strandberg.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.