Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen Kragøre, vi er glade for du kigger forbi. Find os på Facebook her.

Ønsker du at logge ind på siden om generalforsamling (kun for grundejere) så send en mail med din adresse til kragore1965@gmail.com.


24.05.2024: Generalforsamling 2024

Husk generalforsamling 15.06.2024 kl. 11. Indkaldelse sendes ud til alle grundejere i slutningen af maj.


27.03.2024: Kystsikringsudvalgsmøde

Kystsikringsudvalget har rykket deres møde til lørdag 30.03 kl. 15 pga. vejret og stadig på Højnæsvej nr. 6.


29.02.2024: Nyheder fra bestyrelsen og kystsikringsudvalget

1. Badebro
Det blev vedtaget på en tidligere generalforsamling, at vi skulle lave en badebro sammen med grundejerforeningen Strandlystgårdsvej. Det var desværre ikke muligt at få en placering midt mellem de to foreninger, hvorfor vi har valgt ikke at være med i projektet alligevel.

2. Invitation til hjertestarterkursus (19.05.2024)
Søndag den 19.05.24 kl. 13.30 afholdes hjertestarterkursus for Kragøre Grundejerforening. Invitation sendt ud til alle grundejere.

3. Invitation til møde om strandsikring (28.03.2024) fra Kystsikringsudvalget
På generalforsamlingen i 2023 blev der nedsat et kystsikringsudvalg under bestyrelsen, som fik til opgave at undersøge mulighederne for at sikre kysten bedre og derudfra komme med et konkret beslutningsforslag til generalforsamlingen 2024. Invitation er sendt ud til alle grundejere.


Sommerkomsammen med Strandlystgårdsvej 
Alle grundejere har fået invitation til fest med Strandlystgårdsvej, som afholdes 15.07.23 på stranden mellem vores to foreninger. Tilmelding på kragore1965@gmail.com


30.06.2023: Referat generalforsamling
Alle grundejere har modtaget referat fra generalforsamlingen 24.06.2023. Næste år afholdes generalforsamlingen 15.06.2024 kl. 11 i Odden Forsamlingshus.


Juni 2023: Afbrændingsforbud Odsherred
Vestsjællands Brandvæsen har indført afbrændingsforbud i Odsherred Kommune. Vestsjællands Brandvæsen følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. Du kan finde de altid gældende forhold på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside: https://vsbv.dk/.


Hjertestarter
Vi har fået en fin hjertestarter, læs mere her: kragore.dk/hjertestarter.