Ordensregler

 • Det påhviler ethvert medlem af grundejerforeningen Kragøre efter bedste evne at bidrage til, at der hersker god orden på foreningens veje og øvrige fællesarealer, samt at holde sin parcel i en sådan stand, at der tages størst muligt hensyn til de øvrige grundejere.
 • På veje og fællesarealer må intet henkastes.
  Parkering udenfor parcellerne må kun undtagelsesvis finde sted og aldrig til gene for færdslen.
  Unødvendig støjende adfærd og støjende motorkørsel er forbudt.
  Langsom kørsel anbefales af hensyn til børn og fodgængere.
 • Dyrehold må ikke være til ulempe for andre.
  Dyr skal holdes inde på egen parcel, eventuelt ved indhegning af parcellen. Hunde skal være under fuld kontrol, under opsyn eller føres i snor, de må ikke løbe ind på fremmende parceller.
 • Det lille grønne hæfte fra kommunen skal overholdes.

www.kragore.dk